Exclusieve B2B-groothandelmarktplaats

Restposten                          Wereldwijd
 
 

Wat is Stocklots24 ?

Weltweiter Handel
Restposten24 & Stocklots24 vertegenwoordigt wereldwijd meer dan 80 B2B-handelsportalen in 11 talen. Hier hebt u de mogelijkheid meer dan 40 000 handelaars te ontmoeten en uit meer dan 165000 artikels te kiezen.
De aanmeldung bij www.stocklots24.nl duurt slechts 2 minuten en uw account wordt meteen vrijgeschakeld. Vooraleer u zich laat registreren, kunt u eerst eens hier bij al onze dienstverleningen een kijkje nemen en vergelijk!
Dealer Picture
Bent u nog niet geheel overtuigd, dan kunt u lezen wat andere handelaars over ons schrijven:
Lees hier meningen van handelaars die dagelijks hun goederen bij ons kopen en verkopen.
Word nu lid van dit B2B-portaal en u bent uw concurrentie een stap vooruit. Hier vindt u gunstige restposten, speciale goederen, insolventiegoederen, failissementgoederen en natuurlijk ook nieuwe goederen als ook modieuze artikels. Verhoog uw omzet en meld u nu in amper twee minuten aan!
Meer dan 90% van alle transacties bij Stocklots24 verlopen zonder strubbelingen. Bij de overigen 10% gaat het meestal om misverstanden, die zich vaak vanzelf oplossen.

Stocklots24 Wiki

Restposten

Restposten zijn overblijvende goederen die ook als bijzonder gedeclareerde goederen verkocht kunnen worden. Indien u een echt restpostenaanbod hebt gekregen, kunt u die indien mogelijk steeds volledig opkopen. Het kan ook voorkomen dat u, tenminste tijdelijk, de enige aanbieder bent.

Restpostenhandelaren

Restpostenhandelaren zijn handelaren die zich uitsluitend op de handel in restposten, bijzonder goederen en goederen uit faillissementen, gespecialiseerd hebben. Bij deze handelaren kan men ondanks hun winst toch nog gunstig goederen aankopen.

Tweede keuze

Iedereen kent de tweede keuze uit de supermarkt en bij kleding. Bij de warenhandel hiermee worden goederen en artikels b.v. met kleine foutjes bedoeld. Tweede keuzegoederen zijn goederen, die maar een keer zijn uitgepakt of aan klanten getoond zijn, of zijn retouren uit de verzendhandel. Het kunnen echter ook artikels zijn die geen fouten bevatten. Hiertoe behoren ook zo goed als nieuwe-goederen, kleding, stalen of monsters evenals goederen uit een tentoonstelling en kartonbeschadigingen, waarbij de de originele verpakking ontbreekt of beschadigd is.

Insolvente goederen

Het bittere einde van een bedrijf is vaak het faillissement. De insolvente goederen blijven vaak ook na een uitverkoop en het ruimen van magazijnen achter. Het probleem hierbij is, dat insolvente goederen vaak allerlei soorten goederen zijn en het hierbij ook om geruilde goederen kan handelen.

Goederen uit een faillissement

Bovengenoemde goederen moeten direct bij de curator worden gekocht. Ook hier geldt, steeds een volledig sortiment te kopen, anders bent u niet lang de enige aanbieder van deze faillissementgoederen.

Detailhandel

De detailhandel is een soort onderneming die erop gericht is, goederen in kleine hoeveelheden aan eindgebruikers te verkopen. Normaal gesproken zijn de verkoopvlaktes in de detailhandel kleiner dan 200m². De gehele omzet van de detailhandel ligt bij ca. 400 mrd.€

Detailhandelaren

Tot de detailhandel behoort o.a. ook de verzendhandel, e-commerce, teleshopping, plaatselijke handel in winkels en de rijdende handel op markten, evenals de verkoop aan de deur. Detailhandelaren vindt men echter ook in galerijen, winkelcentra, vakmarkten en tegenwoordig ook in de zgnd. hybride shoppingcentra.

Groothandel & Groothandelaren

In tegenstelling tot de detailhandel verkoopt de groothandel aan de doorverkoper. Men spreekt over de groothandel, als handelaren goederen die zij normaal gesproken niet zelf maken of vermaken zoals b.v. handelsgoederen, van fabrikanten of andere leveranciers opkopen en aan doorverkopers, verdere verwerkers, zakenmensen, instanties, scholen of aan andere instituties, kantines, verenigingen, voor zover het zich hierbij niet om een particuliere huishouding handelt, verkopen. Tot de groothandel behoren, in de ware zin van het woord, (ook groothandelsonderneming, groothandelsbedrijf of groothandel genoemd), alle instituties, die hun economisch werk uitsluitend of meestal in de functie van tot een groothandel behorend, uitoefenen. In de wettelijke statistiek behoort een bedrijf of een zaak pas dan bij de groothandel, als uit de bezigheden van een groothandel een grotere economische omzet resulteert als bij een tweede of meerdere andere bezigheden. De groothandel ziet zich als schakel tussen de verschillende bedrijfstakken. De afnehmers van de groothandel zijn ondernemingen uit de detailhandel, ambachten, Horeca, regionale groothandelaren, industrieele of andere bedrijven. Beslissingen over de keuze van in te schakelende groothandelaren, naar soort en aantal, behoren i.v.m. de industrieële marketingmix, tot de substitutiepolitiek. Groothandelsondernemingen beschikken echter over een groot spektrum van mogelijkheden voor de zelfstandige handelsmarketing, de zgnd. groothandelsmarketing. Vooral vanwege het gevaar van uitsluiting, d.w.z. het niet meer vinden van genoeg leveranciers en klanten, is professionele handelsmarketing existentieel belangrijk. Door de groothandel geïnitieerde contractuele verticale en horizontale coöperaties wordt het gevaar van liquidiaties met succes bestreden, zoals b.v. de contracthandel, exclusieve verkoop, inkoopvennootsschap als aanschafcentrale van detailhandelaren of die door een groothandel als systeemcentraal georganiseerde betrokkenheid van detailhandelsondernemingen in een bondsgroep zoals b.v. een vrijwilige keten of een gemeenschap van aankopers.

B-Goederen

Als B-goederen worden in tegenstelling tot A- en C-goederen, goederen genoemd, die uit de normale verkoop van een dealer wegvallen en voor een speciale prijs of bij outlet stores worden aangeboden. Deze goederen zijn nieuw d.w.z. zo goed als nieuw, functioneren normaal en vallen ook onder de normale garantie. Hierbij kan het zich zowel om niet meer origineel verpakte, maar toch als nieuw geldende goederen handelen. Om goederen, die maar een keer zijn uitgepakt, getoond, oftewel door de klant werden gezien, evenals retouren uit de verzendhandel. Hierbij behoren ook goederen die kleine fouten vertonen. Verder behoren hierbij nieuwe demonstratieapparatuur, monster- en tentoonstellingsstukken, beschadigingen van de kartonage, waarbij de originele verpakking beschadigd is of ontbreekt. Deze goederen tonen verder geen of geringe optische mankementen en hebben ten dele alleen maar kleine gebruikssporen, die het functioneren van de goederen niet negatief beeinvloeden. Onder B-goederen worden ook zgnd. servicegoederen genoemd. Deze servicegoederen zijn artikelen, die al eens gerepareerd zijn en hierdoor in een nieuwwaardige toestand teruggebracht zijn. Vaak worden ook restante goederen, speciale goederen en overtollige restgoederen, zgnd. Swap Stocks, als B-goederen genoemd. Deze B-goederen worden bij de fabrikant opgeschlagen om deze als ruil i.v.m. garantiezaken, op voorraad te hebben. Als deze goederen niet meer actueel zijn, komen zij in de verkoop. Als B-goederen gekentekende goederen worden voor een speiciale prijs met verschillende kortingspercentages verkocht.

Speciale goederenmarkt & Speciale goederenmarkt

Als speciale goederenmarkt noemt men een soort detailhandelsbedrijf, die een steeds wisselend sortiment uit de lagepreis-sektor ter beschikking heeft. Zij worden vaak ook uitschotwinkels genoemd. Kleine speciale goederenmarkten worden in de binnensteden vaak door detailhandelaren en detailondernemingen geleid. Intussen worden enkele speciale goederenmarkten ook als buitenregionale handelsketens gevoerd, die vanuit reusachtige, centrale opslagplaatsen toegeleverd worden. Ook andere bedrijfsvormen van de detailhandel, vooral discounters, warenhuizen, bouwmarkten, drogist- en textielketens, bieden toenemend bestendige speciale goederenafdelingen of tijdelijk beperkte speciale goederenacties aan. Deze discounters grijpen echter maar op een deelsortiment van de speciale goederenmarkt terug, de zgnd. Fast Moving Consumer Goods, die binnen een paar dagen verregaand verkocht zijn. Een verdere aanbiedingstak van de speciale goederen kan de zgnd. "marskramer" zijn. Hier worden de goederen niet stationair in de winkel aangeboden maar b.v. direct vanuit een vrachtwagen of uit een container verkocht in een wekelijks afgehuurde, leegstaande hal of op kermissen en vlooienmarkten.

Doorverkopers

Een doorverkoper oftewel reseller is een verkoper die opgekochte producten doorverkoopt. Doorverkopers staan dus tussen de producent en de klant. Een doorverkoper kan produkten onder zijn eigen naam aan de man brengen of door het verkopen van andere merken zijn eigen merk maken. De grootste marges voor de doorverkopers liggen op het gebied van bepaalde kledingsmerken of van bepaalde mode. De kleinste marges liggen op het gebied van computer-hardware. De overgang van doorverkopers naar franchise en affiliates zijn vloeiend. Vooral het internet met zijn veelvuldige softwaremogelijkheden kan b.v. door het Drop-Shipping alle facetten combineren. Zo kan de eigenaar van een shop als doorverkoper fungeren en kasseert via zijn eigen inkoopwagen de verkoopsprovisie. De goederen worden echter onbemerkt direct van de groothandelaar aan de klant geleverd en de handelaar krijgt zijn verkoopsprovisie. Heeft hij in dit verband ook nog een franchise-licentie, dan is hij tegelijk een affiliate, een franchisondernemer en een doorverkoper. Een Value-added Reseller (VAR) is een doorverkoper bzw. Reseller, die een wilkeurig hogere waarde, de zgnd. Value of waarde aan het product toevoegt.

Importeren van goederen

Het importeren van goederen is een gebruikelijke betekenis voor het invoeren van goederen en dienstverleningen door een economische zakenwereld, die hun woonplaats in het buitenland heeft. Het tegenovergestelde van import is export. Een importeur (niet te verwisselen met de invoerder van buitenlands economierecht of van het douanerecht) is een handelaar die een importzaak voert, d.w.z. die in het buitenland goederen inkoopt, deze laat transporteren en dan naar een bepaald land laat brengen, de invoerrechten en andere formaliteiten afwerkt en daarna de goederen in dit land in de economische omloop brengt. Hij biedt deze goederen direct aan consumenten in zijn eigen land aan of aan andere tussenhandelaren, die dan verder aan de detailhandel of aan de eindkoper doorverkopen.

Importeren uit China

China en hierbij vooral Zuid-China ontwikkelen zich steeds meer tot de "fabriek van de wereld". De meeste bedrijven zijn eigendom van ondernemingen in Hongkong en worden hierdoor gestuurd. Zij bieden onvervangbare dienstverleningen voor bedrijven aan, die naar concurreerende partners voor inkoop en productie zoeken. Om probleemloos in te kopen zoeken zij naar produkten, bedrijfsinformatie en dienstverleningen wat de handel van exporteurs betreft. Zij zoeken naar producten, dienstverleningen, verdiensten, partners, vertegenwoordigingen, toeleveranciers of fabrikanten die evtl. een eigen vestiging in Nederland hebben. Elke exporteur levert u graag informatie over product- en dienstverleningen, ten dele met foto's en videoclips, evenals achtergrondinformaties over de onderneming en contactmogelijkheden. Het zoeken naar een geschikte zakenpartner voor uw internationale bezigheden kan veel tijd vergen. Het importeren van mobiele telefoons en elektronische apparatuur is intussen voor de kleinondernemer zonder problemen te bewekstelligen. Geïmporteerde mobiele telefoons zijn meestal allemaal zonder contract en zonder Simlock ter beschikking. Door het importeren van mobiele telefons kunt u in relatief korte tijd een lucratieve bijverdienste opbouwen. Theoretisch kan een ieder goederen importeren, dus ook particulieren. Op onze marktplaats vindt u serieuze aanbieders, die mobiele telefoons zonder tussenhandel uit de productielanden, voor eigen gebruik of voor de doorverkoop, duidelijk onder de normale prijs verkopen. Zodoende heeft u dus de eenmalige gelegenheid een lucratieve bijverdienste door de verkoop van mobiele telefoons b.v. op een veiling te verzekeren of uzelf de nieuwste of meest geliefde mobiele telefoon zonder contract aan te schaffen. Direct in China inkopen en bij eBay of in uw eigen Onlineshop dan met een grote tot zelfs zeer grote winst verkopen. Op ons portaal leert u dealers en importeuren kennen, die zich met de import bezig houden. Veel goederen die via Internetverkopers per duizenden worden verkocht, zijn direct uit China, Turkije of Hongkong geïmporteerd. Dit geldt voor MP3-spelers, speelgoed, meubels, computers, tuingerei, elektronische artikelen, sierraden of textiel. Het sortiment van Aziatische goederen is enorm, de inkoopsprijzen zijn met een beetje handigheid extreem gunstig. Zo is het mogelijk, dat goederen ondanks hun gunstige inkoopprijs met een enorme winst verkocht kunnen worden en onlinehandelaars aan veel producten een sensationele winst van t/m 500% verdienen. Knoop waardevolle handelscontacten en importeer uw goederen uit China i.p.v. duur bij de plaatselijke groothandel te kopen. U kunt bijna alles uit China importeren. Van kleding, tassen t/m computer, mobiele telefoons of TV-toestellen. Volgende groepen van goederen kunnen voor handelaars bijzonder interessant zijn: LCD-TV, digitale camera's, computers, PC-extras, monitoren, plasma-TV, MP3-spelers, Tom-Tom, USB Sticks, seizoensartikelen, zwembaden, tuinmeubels, speelgoed, tuinapparatuur, zwembadonderdelen, bestway, intex, minibikes, edelstaal-fonteinen, edelstaal tuingerei, huishoudelijke artikelen, tandenstokers, vorken, messen, pannen, schotels en serviesgoed, elektrische huishoudsapparatuur, pastamachines, potten en pannen, plastieke artikels in alle variaties, drogisterij-artikels, watjes, badzeep, textiel, schoenen, overhemden, nylonkousen, sokken, jassen en broeken. Maar op onze marktplaats vindt u ook een groot aantal van aanbieders met restante goederen, die gunstige aanbiedingen hebben uit volgende categorieën: Mobiele telefoons, trainingspakken, ondergoed, strings, bikini's, t-shirts, zwembroeken, beddengoed, kinder- en babyartikelen, rammelaars, bekers, sierraden, horloges, brillen, zonnenbrillen, quads, licenties, maar ook verschillende auto-onderdelen, crèmes en lotion, vrachtwagenonderdelen, extras voor auto's, 12V en 24V lampen, gloeilampen, afsleepkabels, koffiezetapparatuur 12 und 24 Volt, elektrische waterkokers, tuningartikels, fietsenrekken, motorfietsen en verder natuurlijk nog veel meerdere goederen.

 

Stocklots24 veiligheidszegel

iloxx

Onze fans bij Facebook

Advertenties

Publiceer uw advertentie hier:
1000 Kontakte vanaf 1,75€.
Prijs per Klick vanaf 0,60€.
Prijs per dag vanaf 35,00€.

 

Loading...

Uw zoekopdracht wordt uitgevoerd.
U wordt direct doorgestuurd naar de zoekresultaten.